Pendaftaran Pengajian (online) Pelajar Baharu Sesi JUN 2015
AKAN DIBUKA MULAI 1/6/2015
Makluman Pendaftaran Pengajian (online) Pelajar Senior Sesi JUN 2015


  Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  

Makluman: Sebarang masalah, sila majukan kepada Unit Sistem Maklumat (Ext: 2041/2036)
© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan