Pendaftaran Pengajian (online) Pelajar Baharu Sesi JUN 2015
<< KLIK BUTANG DAFTAR
Makluman Pendaftaran Pengajian (online) Pelajar Senior Sesi JUN 2015


  Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  

Makluman: Sebarang masalah, sila majukan kepada Unit Sistem Maklumat (Ext: 2028/2041)
© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan